Hjem » Eden

Digegården

Kontakt

Centerleder
Anne-Marie Gregersen
20 13 47 26
ag@toender.dk

Dagcenterpersonale
74 92 83 93

 

Eden

EDEN Alternativet skaber vores nuværende plejehjem om til ældrebaserede fællesskaber, hvor alle kan vokse og gro, og hvor livet er værd at leve. Budskabet i Bill Thomas´ koncept er en fuld omlægning på organisationsniveau, som omformer de nuværende institutioner til et "helende miljø".

Digegården - et sted, hvor livet er værd at leve! Beboere på Digegården bor ikke i vores institution! Vi arbejder i deres hjem.

Digegården er påbegyndt en kulturændring - fra at være sygdoms- og medicinsk orienteret til at være livsbekræftende og udviklingsorienteret. Tønder Kommune er blevet inspireret til at gennemføre kulturændringen af læge Bill Thomas, som har udviklet "Eden Alternative".

Eden alternative er IKKE et religiøst anliggende, men bygger på antagelsen om at beboere på traditionelle plejehjem lider af:

  • Ensomhed
  • Kedsomhed
  • Hjælpeløshed

Disse lidelser kan afhjælpes gennem:

1. Opbygning af venskaber mellem beboere og medarbejdere, dyr og børn.

2. Opbygning af udviklende og stimulerende omgivelser, hvor alle sanser tilgodeses gennem dufte, smagsoplevelser, musik, kropsmassage, hjemlige omgivelser, planter og inspirerende udsmykninger.

3. Udøvelse af udviklende og spontane aktiviteter - gerne med humoristisk islæt. Nedbrydelse af rutiner og afprøvelse af noget nyt og anderledes - tag en chance, grib nuet, og se hvad der sker! Hvis noget ikke virker - så er det et signal om at gøre noget andet.

4. Skabelse af mening og forøgelse af den enkelte beboers selvværd gennem størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, hjemmets indretning og dagligdagens gøremål.

5. Inddragelse af beboeren og give anerkendelse og omsorg til den enkelte.