Hjem » Fakta

Digegården

Kontakt

Centerleder
Anne-Marie Gregersen
20 13 47 26
ag@toender.dk

Dagcenterpersonale
74 92 83 93

 

Fakta

Dagcenter

Der er åbent tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.30 - 15.00. Ved særlige arrangementer er åbningstiden indrettet efter aktiviteterne.

Der tilbydes forskellige aktiviteter i dagligdagen, håndarbejde, diverse spil, deltagelse i bagning, syltning og madlavning.

Der er træningslokale, hvor der to gange om ugen kommer terapeuter, til borgere der er tildelt træningsplan.

Det er muligt at benytte træningscykel og andre træningsinstrumenter med vejledning fra terapeuter, og der er mulighed for selvtræning.

Der er fællesgymnastik hver mandag og torsdag

 kl. 10.15 og individuel træning efter behov ved aktivitetsmedarbejderne.

Hver fredag er der arrangement med fællessang og oplæsning.

Hver fjerde onsdag kl. 10 er der gudstjeneste i huset.

Der afholdes årligt høstfest, hvor familie og venner er velkomne til at deltage mod betaling.

I centrum af byggeriet er der anlagt en Sansehave, der er egnet for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Der er flere terrasser, som i sommermånederne er hyggeligt møblerede.

Når vejret tillader det indtages måltiderne udendørs.

Plejecenterets fællesarealer er røgfrit område.

Udendørs er der mulighed for at ryge, ligesom det er frit at ryge i egen bolig dog med retningslinjer for rygning i nattetimerne.

Støtteforening

Digegården har en støtteforening – Digegårdens Venner - som afholder forskellige festlige arrangementer i løbet af året blandt andet basarer til jul og påske.

Foreningen sponserer underholdning og musik til forskellige lejligheder året igennem.

Digegårdens Venner har foræret plejecenteret en bus "Æ Diig Bus", der benyttes til udflugter, indkøbsture m.v.

Familier og venner kan mod betaling låne bussen til udflugter m.v.

Service

 • Fodpleje
  • Efter individuel aftale, tilbydes fodpleje enten i et dertil indrettet lokale eller i den enkeltes egen bolig.
 • Frisør
  • Der er frisørfaciliteter, som kan benyttes af beboerne. Frisøren kommer i huset efter aftale.
 • Postbetjening
  • Der er ophængt en postkasse ved receptionen, der tømmes alle hverdage kl. ca. 9.00.
 • Bibliotek
  • Bibliotekaren fra Tønder Bibliotek kommer i dagcenteret en time den første mandag i hver måned. Desuden står der en bogvogn med udlånsbøger i dagligstuen. Der kan bestilles lydbånd hos bibliotekaren