Digegården

Kontakt

Centerleder
Anne-Marie Gregersen
20 13 47 26
ag@toender.dk

Dagcenterpersonale
74 92 83 93

 

Målgruppe

Fortrinsvis ældre borgere, med behov for pleje og omsorg.

Der er intet specialafsnit for demente, men der arbejdes med integration og stimulering fra "det virkelige liv"

Når tiden nærmer sig, hvor der er behov for en plads på plejecenter, er det vigtigt, at du selv ønsker at flytte, så oplevelsen bliver positiv.

For at få plads skal du sende en ansøgning. Ansøgningsskema kan downloades her på siden www.toender.dk  eller afhentes i det lokale borgerservicecenter.

Når ansøgningen er modtaget vil den blive behandlet og vurderet af Myndighedsafdelingen.

Ved ansøgningen bliver der lagt vægt på, at der er tale om væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og der skal også være en helbredsvurdering ud fra et helhedssyn.

Ud og gå tur