Digegården

Kontakt

Centerleder
Anne-Marie Gregersen
20 13 47 26
ag@toender.dk

Dagcenterpersonale
74 92 83 93

Hjemmeplejen Distrikt Vest
30 65 61 45

Sygeplejen Syd
30 65 60 90

Rehabilitering

Rehabilitering handler grundlæggende om at medarbejderne, sammen med andre faggrupper og eventuelt familie, skal motivere og hjælpe beboeren med at opstille mål for, hvad det er han/hun gerne vil opnå med afsæt i deres aktuelle situation og daglige forhold f.eks helbred og socialt netværk. Disse målsætninger og handleplaner vil blive dokumenteret så alle medarbejder og familer kan samarbejde med beboeren omkring at nå målsætningerne.