Digegården

Kontakt

Centerleder
Anne-Marie Gregersen
20 13 47 26
ag@toender.dk

Dagcenterpersonale
74 92 83 93

 

Værdigrundlag

Vi lægger vægt på

  • At beboeren oplever Digegården som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst muligt for den enkeltes ønsker og behov.
  • At beboeren opfordres og beskyttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person
  • At beboeren, familie og personale sammen arbejder for at Digegården er et godt sted for alle at være.
  • At Digegården er en del af lokalsamfundet.

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv